Forudsætninger for beregning af refusionsopgørelse
  • Beregningen af refusionsopgørelse er udelukkende vejledende og stilles til rådighed uden ansvar.
  • Beregningen angiver ikke om der er eventuel restance for opstillingen hos Reno Djurs.
  • For manuel beregning henvises til Reno Djurs aktuelle gebyrblad, som kan findes på vores hjemmeside.
  • Der kan kun foretages beregning med angivelse af en overtagelsesdato der ligger indenfor de seneste 90 dage. Der kan ikke foretages beregning med angivelse af en overtagelsesdato der ligger frem i tid.
  • Der kan kun foretages beregning for opstillinger hvor Reno Djurs har fremsendt faktura.
  • Ved beregning medtages tømningsordninger, grundgebyrer og bundfældningstanke.
  • Ved beregning medtages dermed ikke eventuelle specialordninger, sæsontømning, engangsydelser (køb af beholdere, ekstratømning m.v.), morarenter, rykkergebyrer m.v.